Manažerský controlling

Realizace zaměřené na správu a využití dat pro potřebu řízení, kontrolu a plánování, na optimalizaci reportingu a vyhodnocování finančních, výkonových a kvalitativních ukazatelů napříč společností a procesy. Pomáháme stanovit vypovídající a účelnou strukturu klíčových parametrů procesů, zajistit data, nastavit formáty výstupů a způsobu práce s nimi tak, aby byly pro management reálným přínosem.

Řízení organizace a optimalizace procesů

Projektové realizace zaměřené především na zvyšování efektivity a eliminaci rizik. Prioritou jsou konkrétní výsledky: úspora nákladů, snížení chybovosti, omezení ztrátových časů a duplicitních činností, snížení objemu práce přes čas, stabilizace výkonů a kvality, prevence rizik,… Aby vše fungovalo tak jak má.

Projektové realizace

Kapacitní pomoc při přípravě a realizaci nových investičních a podnikatelských záměrů, převzetí společnosti, změnách organizace a řízení, nebo při zavádění nových výrobků a služeb… V situacích, kdy je efektivní na přechodnou dobu doplnit pracovní tým.

Marketing a Trade Marketing

Naše základní motto: Dosáhnout disponibilními zdroji – lidskými, výrobními, finančními,… – co nejlepších výsledků. Poskytujeme podporu pro stavové pracovníky marketingu i top management. Analytickou, kapacitní, „názorovou“ i kontrolní. Dohodnuté kroky přímo realizujeme.

Využijte rezerv i příležitostí v reálném čase

S námi není důvod cokoli odkládat


 

Pomáháme zvládnout stanovené úkoly a realizovat potřebné v reálném čase. Zaměřujeme se na zvyšování výnosů, interní efektivitu a prevenci rizik. Spolupracujeme při hledání nejvhodnějšího řešení a realizujeme stanovené úkoly.

„Prácujeme formou outsourcingu, nebo interim managementu, vždy s jasným stanovením zadání a vyhodnocením dosažených výsledků. Nenabízíme řešení od stolu a naším výstupem nejsou rozsáhlé prezentace. Jsme prakticky založení, soustředíme se na realizaci a její reálný přínos. Naším cílem je posunout věci dopředu. Efektivně a s výsledky. Garantujeme otevřenost při jednáních a důslednost při realizaci dohodnutých kroků.“ P.H.


 
 
 

Interní rezervy a prevence rizik

 

Manažerský controlling

Realizace zaměřené na správu a využití dat pro potřebu řízení, kontrolu a plánování, na optimalizaci reportingu a vyhodnocování finančních, výkonových a kvalitativních ukazatelů napříč společností a procesy. Pomáháme stanovit vypovídající a účelnou strukturu klíčových parametrů procesů, zajistit data, nastavit formáty výstupů a způsobu práce s nimi tak, aby byly pro management reálným přínosem. [Více…]

 

Řízení organizace a optimalizace procesů

Projektové realizace zaměřené především na zvyšování efektivity a eliminaci rizik. Prioritou jsou konkrétní výsledky: úspora nákladů, snížení chybovosti, omezení ztrátových časů a duplicitních činností, snížení objemu práce přes čas, stabilizace výkonů a kvality, prevence rizik,… Aby vše fungovalo tak jak má. [Více…]

 

Zajištění dodržování stanovených standardů

Realizace úkolů souvisejících se standardizací pracovních postupů, dodržováním interních pravidel, legislativy či podmínek certifikací a odběratelských KPI. V rozsahu od stanovení pravidel, jejich srozumitelného zapracování do interních materiálů a proškolení pracovníků, po výkon nezávislé kontroly a správy realizace nápravných opatření. S vazbou na interní postupy, skutečné potřeby a potenciální rizika, na ISO, Quality Management a aktuální požadavky GDPR. Vždy s praktickým přesahem.

Využití příležitostí

 

Projektové realizace

Kapacitní pomoc při přípravě a realizaci nových investičních a podnikatelských záměrů, převzetí společnosti, změnách organizace a řízení, nebo při zavádění nových výrobků a služeb… V situacích, kdy je efektivní na přechodnou dobu doplnit pracovní tým.

 

Marketing a Trade Marketing

Naše základní motto: Dosáhnout disponibilními zdroji – lidskými, výrobními, finančními,… – co nejlepších výsledků. Poskytujeme podporu pro stavové pracovníky marketingu i top management. Analytickou, kapacitní, „názorovou“ i kontrolní. Dohodnuté kroky přímo realizujeme. [Více…]

 

Věrnostní programy

Věrnostní programy nejsou jen systémy bonusů! Zaměřujeme se na všechny dostupné nástroje, které mohou přispět k získání, udržení a motivaci zaměstnanců, a stabilizaci či podpoře prodeje stávajícím zákazníkům a odběratelům. Poskytujeme komplexní služby od úvodního kvalitativního či kvantitativního průzkumu, zjištění zpětných vazeb a návrhu řešení, po realizaci a ucelenou správu této oblasti marketingových aktivit. Outsourcing našich služeb vám umožní kapacitně zvládnout potřebné, věnovat se prioritám a realizovat plánované kroky ve stanovených termínech a v souladu s legislativními požadavky, včetně GDPR. Jde o kontinuální budování vztahů mezi vaší společností a cílovou skupinou daného věrnostního programu. [Více…]

 


Photo

Nenechte se brzdit nedostatkem lidí, operativními problémy, odsouváním termínů, neefektivitou,… Spojte se s námi.

Pro-Management, s.r.o. – ing. Petr Hroch, jednatel

logo_linkedin_flat_white_93x21