Využijte rezerv i příležitostí v reálném čase

 

Vaše cíle a efektivita jejich dosažení jsou pro nás prioritou

S námi není důvod cokoli odkládat


 

Kapacitou, nezávislým pohledem i zkušenostmi pomáháme posunout věci dopředu a realizovat vše potřebné v reálném čase. Zaměřujeme se na zvyšování výnosů, efektivitu jejich dosažení, odstraňování nedostatků a prevenci rizik. Pomáháme najít nejvhodnější způsob řešení a následně přímo realizujeme stanovené úkoly.

 

První spolupráce?

Kontaktujte nás, společně projednáme situaci či oblast kterou potřebujete řešit, potvrdíme si důvěrnost informací, seznámíme se stavem věcí a již realizovanými kroky, poskytneme vám nezávazně náš názor a navrhneme konkrétní postup a způsob řešení…
Pokud budete spokojeni s našimi výstupy a formou práce, věříme, že využijete naše kapacity i k realizaci dohodnutých kroků.

 


 

Oblast realizací se zaměřením na využití interních rezerv a prevenci rizik:

 

Manažerský controlling

Realizace zaměřené na využití dat pro potřebu řízení, kontrolu a plánování, na optimalizaci reportingu a vyhodnocování finančních, výkonových a kvalitativních ukazatelů napříč společností a procesy. Pomáháme stanovit vypovídající a účelnou strukturu klíčových parametrů procesů, formáty výstupů a způsobu práce s nimi tak, aby byly pro management reálným přínosem.

 

Řízení organizace a optimalizace procesů

Projektové realizace zaměřené především na zvyšování efektivity a eliminaci rizik. Prioritou jsou konkrétní výsledky: úspora nákladů, snížení chybovosti, omezení ztrátových časů a duplicitních činností, snížení objemu práce přes čas, stabilizace výkonů a kvality, prevence rizik,… Aby vše fungovalo tak jak má.

 

Nezávislá kontrola a audit

Přímý výkon nezávislé kontroly a auditu stanovené organizační, nebo procesní oblasti. Se zaměřením na řízení a organizaci práce, kvalitu, dodržování standardů a potenciální rizika, reálný přínos, efektivitu a výsledky. Garantujeme nezávislost, důslednost a objektivitu.

 

Zajištění dodržování stanovených standardů

Realizace úkolů souvisejících se standardizací pracovních postupů, dodržováním interních nařízení a požadavků, smluvních KPI, legislativních pravidel či podmínek certifikací. V rozsahu od stanovení pravidel, jejich srozumitelného zapracování do interních předpisů a proškolení pracovníků, po výkon nezávislé kontroly a realizaci nápravných opatření. S vazbou na interní způsob řízení, skutečné potřeby a potenciální rizika, včetně vazby na ISO, Quality Management a aktuální požadavky GDPR. Vždy s praktickým přesahem.

 

Oblast realizací se zaměřením na využití nových příležitostí:

 

Projektové realizace

Kapacitní a odborná pomoc při přípravě a realizaci nových investičních a podnikatelských záměrů, převzetí společnosti, změnách organizace a řízení, nebo při zavádění nových výrobků a služeb… V situacích, kdy je efektivní na přechodnou dobu doplnit pracovní tým.

 

Marketing a Trade Marketing

Naše základní motto: Dosáhnout disponibilními zdroji – lidskými, výrobními, finančními,… – co nejlepších výsledků. Poskytujeme podporu pro stavové pracovníky marketingu i top management. Analytickou, kapacitní, „názorovou“ i kontrolní. Dohodnuté kroky přímo realizujeme.

 

Věrnostní programy

Pomáháme nastavit, realizovat a vyhodnocovat věrnostní programy určené pro zaměstnance, zákazníky i obchodní partnery. Poskytujeme komplexní služby formou plnění stanovených úkolů, nebo formou ucelené správy této oblasti marketingových aktivit. Outsourcing našich služeb umožňuje kapacitně zvládnout potřebné, realizovat plánované kroky ve stanovených termínech a kontinuální budování vztahů mezi vaší společností a cílovou skupinou daného věrnostního programu.

 


Photo

Využijte svých možností. Spojte se s námi…

Za společnost Pro-Management, s.r.o.: ing. Petr Hroch – Jednatel společnosti

logo_linkedin_flat_white_93x21


 

Proč využít naší spolupráce?

„Nenabízíme řešení od stolu a naším výstupem nejsou rozsáhlé prezentace. Jsme prakticky založení, soustředíme se na realizaci a její reálný přínos. Naším cílem je posunout věci dopředu. Efektivně a s výsledky. Práce realizujeme formou outsourcingu, nebo interim managementu, vždy s jasným stanovením zadání a vyhodnocením dosažených výsledků. Garantujeme otevřenost při jednáních a důslednost při realizaci dohodnutých kroků.“