Využijte rezerv i příležitostí v reálném čase

 

Pro-Management, s.r.o.

Vaše cíle a efektivita jejich dosažení jsou pro nás prioritou.

Pro naše klienty pracujeme samostatně od roku 2006. Poskytujeme odbornou a kapacitní pomoc při realizaci krátkodobých i dlouhodobých projektů, nejčastěji zaměřených na využití nových příležitostí, rozvoj podnikatelských záměrů, optimalizaci interních procesů a nástrojů řízení, na identifikaci stávajících rezerv, rizik a příležitostí. Pomáháme navrhnout způsob řešení či využití a následně realizujeme stanovené úkoly. Zaměřujeme se na jejich efektivní splnění a reálný přínos.

 

První spolupráce?

Využijte nezávazně možnost ověření vámi vybrané oblasti.

Kontaktujte nás, společně projednáme situaci či oblast kterou potřebujete řešit, potvrdíme si důvěrnost informací, formou předběžné analýzy se seznámíme se stavem věcí a vámi již realizovanými kroky, poskytneme vám nezávazně náš názor a navrhneme konkrétní postup a způsob řešení … Pokud budete spokojeni s našimi výstupy, formou práce a shodneme se obsahově na dalším postupu, „co“ a „jak“ udělat dál, věříme, že se shodneme i na vzájemné spolupráci během samotné realizace.

 

Procesy2 Snímek obrazovky 2016-06-06 v 11.40.53

Jak stanovit úvodní oblast řešení pro ověření přínosu?

Možná cesta:

Kde nedosahujete očekávaných výkonových nebo finančních výsledků?
Kde cítíte potenciál, ale nemáte potřebnou kapacitu?
Kde by výsledkům pomohl nový impuls?
Kde dochází k odkládání a neplnění termínů?
Kde chcete ošetřit a omezit možná rizika?
Kde může řešení napomoci nezávislý audit?

 

Zaměření na využití nových příležitostí:

 

Projektové realizace

Kapacitní a odborná pomoc při přípravě a realizaci nových investičních a podnikatelských záměrů, převzetí společnosti, změnách organizace a řízení, nebo při zavádění nových výrobků a služeb… V situacích, kdy je efektivní na přechodnou dobu doplnit pracovní tým.

Marketing a Trade Marketing

Realizace zaměřené na návratnost investovaných prostředků, zvýšení úspěšnosti a efektivity marketingových aktivit. Poskytujeme podporu pro stavové pracovníky marketingu a top management. Kapacitní, analytickou, „názorovou“ i kontrolní.

Obchod a distribuce

Projekty s jednoznačným cílem zlepšit prodejní výsledky a odstranit stávající nedostatky a rizika. Revitalizace obchodních aktivit v regionech, distribučních kanálech, prodejních místech, nebo u vybrané skupiny zákazníků.

 

Zaměření na využití interních rezerv:

 

Manažerský controlling

Realizace zaměřené na práci s daty pro potřeby řízení, kontroly a plánování a na optimalizaci reportingu a vyhodnocování finančních, výkonových a kvalitativních ukazatelů napříč společností a jejími procesy. Zaměřujeme se na přehlednost výstupů a jejich reálný přínos pro management v rámci denních činností.

Řízení organizace a optimalizace procesů

Projektové realizace zaměřené na interní optimalizaci organizace práce, zvyšování efektivity, využítí potenciálu a eliminaci rizik. V rámci výrobních i nevýrobních organizací. Prioritou jsou konkrétní výsledky: zvýšení kvality činností, úspora nákladů, zkrácení časové náročnosti, využití kapacit, prevence rizik,…

Nezávislá kontrola a audit

Přímá realizace nezávislé kontroly a auditu stanovené organizační, nebo procesní oblasti. Se zaměřením na řízení a organizaci práce, kvalitu, efektivitu, reálný přínos, náklady, finanční výsledky, potenciální rizika. Pojmenování rezerv, příležitostí k rozvoji a jejich následné využití. Garantujeme nezávislost, důslednost a objektivitu.

Manažerské informační systémy

Poskytnutí pomoci při optimalizaci a implementaci SW nástrojů pro řízení, plánování, obchod a marketing (MIS, PIS, CRM). Od úvodních jednání s dodavateli a stanovení požadavků na customizaci, až po trénink uživatelů a následné ladění systému.

 


Photo

Využijte svých možností. Spojte se s námi…

Za společnost Pro-Management, s.r.o.: ing. Petr Hroch – Jednatel společnosti

logo_linkedin_flat_white_93x21


 

Proč využít naší spolupráce?

Nenabízíme řešení od stolu a naším výstupem nejsou rozsáhlé prezentace. Jsme prakticky založení, soustředíme se na realizaci a její reálný přínos. Naším cílem je posunout věci dopředu. Efektivně a s výsledky. Práce realizujeme formou outsourcingu, nebo interim managementu, vždy s jasným stanovením zadání a vyhodnocením dosažených výsledků. Garantujeme otevřenost při jednáních a důslednost při realizaci dohodnutých kroků.