Využijte rezerv i příležitostí v reálném čase

 

Vaše cíle a efektivita jejich dosažení jsou pro nás prioritou.

Pro naše klienty pracujeme samostatně od roku 2006. Zaměřujeme se na zvyšování výnosů, efektivitu jejich dosažení, dodržování stanovených standardů a prevenci souvisejících rizik. Pomáháme najít nejvhodnější způsob řešení a následně přímo realizujeme stanovené úkoly.

 
Procesy2 Snímek obrazovky 2016-06-06 v 11.40.53

První spolupráce?

Kontaktujte nás, společně projednáme situaci či oblast kterou potřebujete řešit, potvrdíme si důvěrnost informací, seznámíme se stavem věcí a již realizovanými kroky, poskytneme vám nezávazně náš názor a navrhneme konkrétní postup a způsob řešení… Pokud budete spokojeni s našimi výstupy, formou práce a shodneme se obsahově na dalším postupu, „co“ a „jak“ udělat dál, věříme, že se shodneme i na vzájemné spolupráci během samotné realizace.

 


 

Oblast realizací se zaměřením na využití interních rezerv a prevenci rizik:

Manažerský controlling

Realizace zaměřené na optimalizaci práce s daty pro potřebu řízení, kontrolu a plánování, na optimalizaci reportingu a vyhodnocování finančních, výkonových a kvalitativních ukazatelů napříč společností a jejími procesy. Zaměřujeme se na přehlednost výstupů a jejich reálný přínos pro management v rámci denních činností, včetně implementace do IS.

Řízení organizace a optimalizace procesů

Projektové realizace zaměřené na interní optimalizaci organizace práce, zvyšování efektivity, využítí potenciálu a eliminaci rizik. V rámci výrobních i nevýrobních organizací. Prioritou jsou konkrétní výsledky: zvýšení kvality činností, úspora nákladů, zkrácení časové náročnosti, využití kapacit, prevence rizik,…

Nezávislá kontrola a audit

Přímý výkon nezávislé kontroly a auditu stanovené organizační, nebo procesní oblasti. Se zaměřením na řízení a organizaci práce, kvalitu, dodržování standardů, reálný přínos, náklady, finanční výsledky, potenciální rizika. Garantujeme nezávislost, důslednost a objektivitu.

Zajištění dodržování stanovených standardů

Realizace úkolů souvisejících se standardizací pracovních postupů, dodržováním interních nařízení a požadavků, smluvních KPI, legislativních pravidel či podmínek certifikací. V rozsahu od stanovení požadavků, jejich zapracování do interních předpisů a proškolení pracovníků, po výkon nezávislé kontroly a realizaci nápravných opatření. S vazbou na interní způsob řízení, skutečné potřeby a potenciální rizika, včetně vazby na ISO, Quality Management a aktuální požadavky GDPR. Vždy s praktickým přesahem.

 

Oblast realizací se zaměřením na využití nových příležitostí:

Projektové realizace

Kapacitní a odborná pomoc při přípravě a realizaci nových investičních a podnikatelských záměrů, převzetí společnosti, změnách organizace a řízení, nebo při zavádění nových výrobků a služeb… V situacích, kdy je efektivní na přechodnou dobu doplnit pracovní tým.

Marketing a Trade Marketing

Realizace zaměřené na návratnost prostředků investovaných do oblasti marketingu a podpory prodeje, zvýšení úspěšnosti a efektivity marketingových aktivit. Poskytujeme podporu pro stavové pracovníky marketingu a top management. Kapacitní, analytickou, pracovní, „názorovou“ i kontrolní.

 


Photo

Využijte svých možností. Spojte se s námi…

Za společnost Pro-Management, s.r.o.: ing. Petr Hroch – Jednatel společnosti

logo_linkedin_flat_white_93x21


 

Proč využít naší spolupráce?

„Nenabízíme řešení od stolu a naším výstupem nejsou rozsáhlé prezentace. Jsme prakticky založení, soustředíme se na realizaci a její reálný přínos. Naším cílem je posunout věci dopředu. Efektivně a s výsledky. Práce realizujeme formou outsourcingu, nebo interim managementu, vždy s jasným stanovením zadání a vyhodnocením dosažených výsledků. Garantujeme otevřenost při jednáních a důslednost při realizaci dohodnutých kroků.“