Pro-Management, s.r.o.

Vaše cíle a efektivita jejich dosažení jsou pro nás prioritou.

Pro naše klienty pracujeme samostatně již od roku 2006. Pomáháme jim úspěšně zvládnout nové podnikatelské záměry, organizační a procesní změny, identifikovat a kvantifikovat stávající rezervy, rizika i příležitosti, navrhnout způsob jejich řešení a následně realizovat vyplývající úkoly. Zaměřujeme se na zvyšování efektivity, přínosu a úspěšnosti.

 
 
cropped-ProMng1psd.jpg
 

První spolupráce?

Využijte nezávazně možnost ověření vámi vybrané oblasti.

Kontaktujte nás, společně projednáme situaci či oblast kterou potřebujete řešit, potvrdíme si důvěrnost informací, formou předběžné analýzy se seznámíme se stavem věcí a vámi již realizovanými kroky, poskytneme vám nezávazně náš názor a navrhneme konkrétní postup a způsob řešení … Pokud budete spokojeni s našimi výstupy, formou práce a shodneme se obsahově na dalším postupu, „co“ a „jak“ udělat dál, věříme, že se shodneme i na vzájemné spolupráci během samotné realizace.

 


 
Procesy2 Snímek obrazovky 2016-06-06 v 11.40.53

Jak stanovit oblast pro ověření naší spolupráce?

 

Kde nedosahujete očekávaných výkonových nebo finančních výsledků?

Kde chcete omezit provozní, obchodní, nebo finanční rizika?

Kde cítíte potenciál, ale nemáte prostor se mu naplno věnovat?

Kde dochází k odkladání úkolů a neplnění termínů?

Kde nejste spokojeni, chcete mít více informací a provést nezávislý audit?

Kde by vám krátkodobé navýšení kapacit umožnilo realizovat úkol kvalitněji a rychleji?

 
 


 

Oblasti realizací se zaměřením na využití interních rezerv:

 

Manažerský controlling

Realizace zaměřené na práci s daty pro potřeby řízení, kontrolu a plánování. Stanovení finančních, výkonových a kvalitativních ukazatelů jednotlivých oblastí a procesů, sběr a validace dat, reporting ukazatelů pro zaměstnance a jednotlivé úrovně managementu, nastavení pravidel pro práci s výstupy, optimalizace podpory IT a reportingu, podpora implementace SW nástrojů, využití výstupů v rámci denních činností.
 

Řízení organizace a optimalizace procesů

Projektové realizace zaměřené na interní optimalizaci, zvyšování efektivity, využítí potenciálu a eliminaci rizik. V rámci výrobních i nevýrobních organizací. Prioritou jsou konkrétní výsledky: úspora nákladů, zkrácení časové náročnosti, využití kapacit, zvýšení zakázkové náplně, prevence rizik,… – plné využití potenciálu a nových příležitostí.
 

Nezávislý interní audit

Audit oblastí nevýrobních činností se zaměřením na jejich organizaci, kvalitu, efektivitu, přínos, potenciální rizika a dodržování interních pravidel. Pojmenování rezerv, příležitostí k rozvoji a jejich následné využití. Garantujeme nezávislost a objektivitu.
 

Řízení lidských zdrojů

Projektové realizace zaměřené na zvýšení úspěšnosti náboru, omezení nežádoucí fluktuace, snížení rizik, optimalizaci a efektivitu souvisejících činností.
 

Manažerské informační systémy

Zajištění podpory při optimalizaci a implementaci SW nástrojů pro řízení, plánování, obchod a marketing (MIS, PIS, CRM). Od úvodních jednání s dodavateli a stanovení požadavků na customizaci, až po trénink uživatelů a následné ladění systému.
 
 

Oblasti realizací se zaměřením na využití obchodních příležitostí:

 

Marketing a Trade Marketing

Realizace zaměřené na zvýšení úspěšnosti marketingových aktivit a efektivitu využití investovaných prostředků. Poskytujeme podporu pro stavové pracovníky marketingu a top management. Kapacitní, analytickou, „názorovou“ i kontrolní.
 

Obchod a distribuce

Rozvoj a revitalizace obchodních aktivit. Ve variantách jde o obchod jako celek, nebo o dílčí řešení: region, distribuční kanál, segment výrobků, nebo například o prodejní jednotku či významného zákazníka. S jednoznačným cílem zlepšit prodejní výsledky a odstranit stávající nedostatky a rizika. Realizace v oblasti B2B a B2C.
 
 


Photo

Poznejte rozdíl v přístupu a zpracování. Spojte se s námi…

Za společnost Pro-Management, s.r.o.: ing. Petr Hroch – Jednatel společnosti  
 
logo_linkedin_flat_white_93x21

 

Proč využít naší spolupráce?

Nenabízíme řešení od stolu a naším výstupem nejsou rozsáhlé prezentace. Jsme prakticky založení, soustředíme se na realizaci a její reálný přínos. Naším cílem je posunout věci dopředu. Efektivně a s výsledky. Práce realizujeme formou outsourcingu, nebo interim managementu, vždy s jasným stanovením zadání a vyhodnocením dosažených výsledků. Garantujeme otevřenost při jednáních a důslednost při realizaci dohodnutých kroků.